مهندس جلیل معلومات

جلیل معلومات

مدیر آموزش و عضو هیات مدیره شرکت بیتا اسپرلوس ایده پردازان

جلیل معلومات

جلیل معلومات

نماینده شرق کشور شرکت بیتا اسپرلوس ایده پردازان
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
کارشناس ارشد بهینه سازی ریاضی
متخصص ارشد مدیریت پروژه
متخصص ارشد نرم افزارهای مدیریت پروژه
مشاور بهره وری، بهبود و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
مشاور موفقیت تحصیلی
دارای کارت مربیگری دوره های MBA زیر نظر فنی و حرفه ای

مدرس دوره مدیر کسب و کار الکترونیک
مدرس دوره فروشگاه بازاریاب مجازی
مدرس سابق دانشگاه های آزاد و پیام نور
مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مدرس تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی ویژه کنکور ارشد صنایع و مدیریت
مدرس ریاضی رشته تجربی ویژه کنکور سراسری
سابقه تدریس دروس مدیریت کسب و کار و بهره وری، تجارت الکترونیک، کارآفرینی، مهارت های مساله یابی و حل مساله، اصول سرپرستی، کنترل پروژه، ریاضی پیش، ریاضی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، جبرخطی، محاسبات عددی