جمعه , بهمن ۱ ۱۴۰۰
خانه / حقوق و قوانین حقوقی

حقوق و قوانین حقوقی

حقوق و قوانین حقوقی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی   ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین …

بیشتر بدانید

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند: الف ـ اتاق ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. …

بیشتر بدانید

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح می‌گردد. ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح …

بیشتر بدانید